236. Michal Šoltés & Juraj Víg (Večerná škola 1/3): Autentický líder bez kolesa | Podnicast.com

236. Michal Šoltés & Juraj Víg (Večerná škola 1/3): Autentický líder bez kolesa

Michal Šoltés je spoluzakladateľ Otvorenej hry a Juraj Víg jej tréner a facilitátor. Otvorená Hra je organizácia zameriavajúca sa na tréning efektívnej komunikácie. Obivaja pôsobia ako lektori v programe s názvom Večerná škola pre autentických lídrov, ktorá sa primárne venuje trom modulom: autenticite a asertivite, spolupráci v tíme a líderstvu.

Oslobodzujúca sila autenticity spočíva v tom, keď som schopný tie kolesá odhodiť a zistiť, že dokážem plávať aj sám.


V TEJTO EPIZÓDE PODNICASTU SA DOZVIETE
  • Prečo je autenticita ako plávanie bez kolesa v oceáne?
  • Ako vyzerá autentický líder v praxi?
  • Autenticita prispieva k otvorenosti v pracovnom prostredí.
  • Autentický líder dáva priestor iným ľuďom stať sa lídrami.
  • Zdieľaná vízia uľahčuje líderstvo.
  • Líderstvo nie je o lídrovi samotnom, ale o spoločnom raste.
  • Autentický líder je úprimný v tom, ako žije.
NAJDÔLEŽITEJŠIE ODKAZY

Juraj Víg, Peter Chodelka a Michal Šoltés (Zdroj: Podnicast)

Kde všade môžete počúvať Podnicast?

Madeleine Apolenová
 

Milovníčka podcastov, zvuková nadšenkyňa a hudobná entuziastka. V Podnicaste sa starám o to, aby ste každý štvrtok mohli začať s pravidelnou dávkou inšpirácie v podnikaní na vaších obľúbených platformách.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: