Podnicast: Naše hodnoty

Naše hodnoty

PODNIKAVOSŤ

Schopnosť, umenie a motivácia k vyhľadávaniu, vytváraniu a využívaniu príležitostí, ktoré sa nachádzajú v podnikateľskom prostredí, aby si podnikateľský subjekt zabezpečil ziskovosť.


V Podnicaste podporujeme šikovných ľudí s podnikavým myslením. Preto sme si určili týchto 9 hodnôt, ktorých sa chceme držať a ktoré zároveň vidíme ako dôležité pre každého podnikavca.

P

POKORA

„Pokora je hormón rastu.“

Ján Mathé

O

OTVORENOSŤ

„Absolútna otvorenosť je dobrá cesta, ako sa stať originálnym.“

Charles Baudelaire

D

DÔVERA

„Dôvera je pre každé podnikanie prevádzkový kapitál, bez ktorého sa žiadne dielo nepodarí.“

Albert Schweitzer

N

NADŠENIE

„Úprimné, srdečné nadšenie je jedným z najúčinnejších faktorov úspechu.“

Dale Carnegie

I

INOVATÍVNOSŤ

„Inovácia predstavuje rozdiel medzi lídrom a nasledovníkom.“ 

Steve Jobs

K

KREATIVITA

„Túžba tvoriť je jednou z najhlbších túžob ľudskej duše.“ 

Dieter F. Uchtdorf

A

AUTENTICITA

„Keď je vaša značka naozajstná a autentická, nielen že lepšie pôsobí na vaše publikum, ale navyše je jednoduchšie na údržbu.“

Denise Duffield-Thomas

V

VYTRVALOSŤ

„Som presvedčený o tom, že to, čo rozlišuje úspešných ľudí od neúspešných, je vytrvalosť.“ 

Steve Jobs

O

ODVAHA

„Nájsť správny pomer medzi opatrnosťou a odvahou je to najväčšie umenie.“ 

Tomáš Baťa