237. Monika Novosádová & Juraj Víg (Večerná škola 2/3): Prečo sa bojíme spätnej väzby? | Podnicast.com

237. Monika Novosádová & Juraj Víg (Večerná škola 2/3): Prečo sa bojíme spätnej väzby?

Monika Novosádová je psychoterapeutka a lektorka vo Večernej škole organizácie Otvorená hra, kde Juraj Víg pôsobí taktiež ako lektor, kouč a facilitátor zároveň.
V druhej časti série Večerná škola sa venujeme spolupráci v tíme a dôležitosti spätnej väzby.

Baví vás Podnicast?
Vezmite nám prosím jednu ☕︎ mesačne a podporte tým jeho tvorbu. Ďakujeme.

Podstata spätnej väzby je, aby sa človek mohol rozvíjať tak, ako sám chce.


V TEJTO EPIZÓDE PODNICASTU SA DOZVIETE
  • Prečo sa často bojíme spätnej väzby?
  • Vie introvert pracovať v tíme?
  • Čím viac spätnej väzby, tým lepšie.
  • "Feedback loop" a jeho výhody.
  • Kritika vs spätná väzba.
  • Pozor na manipulatívnosť pri spätnej väzbe.
  • Písaná alebo verbálna spätná väzba?
NAJDÔLEŽITEJŠIE ODKAZY

Monika Novosádová, Peter Chodelka a Juraj Víg (Zdroj: Podnicast)

Kde všade môžete počúvať Podnicast?

Madeleine Apolenová
 

Milovníčka podcastov, zvuková nadšenkyňa a hudobná entuziastka. V Podnicaste sa starám o to, aby ste každý štvrtok mohli začať s pravidelnou dávkou inšpirácie v podnikaní na vaších obľúbených platformách.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: