218. Peter Križan (Top Heads): O interim manažéroch a zdieľaní mozgov | Podnicast.com

218. Peter Križan (Top Heads): O interim manažéroch a zdieľaní mozgov

Peter Križan je CEO personálnej spoločnosti Personality Headhunters & Recruiters, ktorá stojí aj za projektom Top Heads. Ide o službu rýchleho prenájmu manažérov, tzv. interim management. Tento model vznikol za účelom vytvoriť inovatívne riešenie pre firmy, ktoré potrebujú rásť, inovovať alebo hľadajú zástup pri nečakanom výpadku na kľúčovej pozícii.

Firmám dávame možnosť prenajať si seniorných ľudí, ktorí chcú zdieľať svoje know-how

Peter Križan

Peter Križan (Zdroj: TREND.sk)

V TEJTO EPIZÓDE PODNICASTU SA DOZVIETE
  • Ako vznikol projekt Top Heads?
  • Kto je to interim manager?
  • Aké výhody prináša tento model firmám?
  • Aká je cena za prenájom manažéra?
  • Čo ďalšie Peter chystá v biznise? 
NAJDÔLEŽITEJŠIE ODKAZY

Prehľad ziskov a tržieb spoločnosti Personality (Zdroj:Finstat.sk)

V akých situáciách môže byť pre spoločnosti model interim management prínosný? 

Prvá skupina sú spoločnosti, ktoré sú buď v krízovom režime alebo veľmi rýchlo rastú. Druhú skupinu tvoria spoločnosti, ktoré prechádzajú nejakými plánovanými zmenami. Môže to byť napr. inovácia, sťahovanie, nový softvér, nová výrobná linka, nový projekt a pod. Samostatnou, štvrtou kategóriou, sú startupy, ktoré potrebujú ľudí v danom čase, napr. manažérov na HR, financie, expanziu a pod. Do štvrtej kategórie spadajú plánované výmeny, kedy firma vie, že niekto odchádza a zároveň niekto nový príde, no medzi personálnou výmenou je nejaké obdobie, na ktoré potrebujú pozíciu obsadiť.

Peter Križan a Peter Chodelka

Peter Križan a Peter Chodelka (Zdroj:Podnicast)

Kde všade môžete počúvať Podnicast?

Miroslava Oravec
 

Som veľkým fanúšikom podcastov, preto ma veľmi teší spolupracovať s Peťom Chodelkom a jeho podnikateľským podcastom Podnicast. V Podnicaste zodpovedám za to, aby si poslucháči mohli nájsť každý štvrtok novú epizódu na svojich obľúbených platformách. Textové a vizuálne spracovanie obsahu je teda mojou parketou. A pozitívna spätná väzba našich hostí, zasa mojou motiváciou. Okrem toho sa venujem osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti prevencie ženského zdravia.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: