216. Ján Uriga: O stratégii a správnom načasovaní v biznise | Podnicast.com

216. Ján Uriga: O stratégii a správnom načasovaní v biznise

Ján Uriga je stratég so zameraním na inovácie, riadenie zmien a zákaznícku skúsenosť. Pri svojej práci využíva poznatky získané štúdiom na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa v rámci programu PhD. venoval skúmaniu rozhodovacích procesov lídrov. Popri konzultantskej činnosti sa venuje aj prednášaniu. 

Je dôležité poznať potrebu klienta a jeho pripravenosť na váš produkt.

Ján Uriga

Ján Uriga (Zdroj: LinkedIn)

V TEJTO EPIZÓDE PODNICASTU SA DOZVIETE
  • Aká je definícia stratégie v podnikaní?
  • Aký je rozdiel medzi stratégiou a plánovaním?
  • Aké sú konkrétne tipy pre dobrú stratégiu?
  • Ako si nastaviť realistické ciele?
  • Prečo je SWOT analýza často nesprávne používaná?
NAJDÔLEŽITEJŠIE ODKAZY

Ako urobiť z vízie cieľ a dať mu reálny základ?

Prvým veľmi dôležitým krokom je pozrieť sa na progres firiem v rovnakom segmente. Ideálne je, vybrať si 3 spoločnosti na slovenskom, českom aj globálnom trhu a na základe dostupných informácií, odpozorovať ich príbehy. Ak ide o slovenské firmy, viem sa legálne dopátrať aj k im obratom.

Peter Chodelka a Ján Uriga

Peter Chodelka a Ján Uriga (Zdroj: Podnicast)

Kde všade môžete počúvať Podnicast?

Miroslava Oravec
 

Som veľkým fanúšikom podcastov, preto ma veľmi teší spolupracovať s Peťom Chodelkom a jeho podnikateľským podcastom Podnicast. V Podnicaste zodpovedám za to, aby si poslucháči mohli nájsť každý štvrtok novú epizódu na svojich obľúbených platformách. Textové a vizuálne spracovanie obsahu je teda mojou parketou. A pozitívna spätná väzba našich hostí, zasa mojou motiváciou. Okrem toho sa venujem osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti prevencie ženského zdravia.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: