15: PPP, KPI, OKR - 3 skratky, ktoré budete v biznise ľúbiť | Podnicast.com

15: PPP, KPI a OKR - 3 skratky, ktoré budete v biznise ľúbiť #mudrovacka

Peter Chodelka

V tomto rozhovore sa dozviete:

  • o troch skratkách, ktoré mi pomáhajú plniť ciele a efektívnejšie nastaviť biznis
  • čo je to OKR a konkrétna ukážka v praxi
  • aký nástroj používam pri OKR
  • čo je to KPI a ako táto skratka funguje
  • k čomu je dobré PPP a ako ho využívať

Kde všade môžete počúvať Podnicast?

Klikni sem, ak chceš počúvať na Spotify

Spotify

Klikni sem, ak chceš počúvať na Stitcher

Stitcher

Klikni sem, ak chceš počúvať na Apple Podcasty

Apple podcasts

Klikni sem, ak chceš počúvať na Google Podcasts

Google podcasts

Odkazy na najdôležitejšie veci z 15. epizódy:

Ďalšie rozhovory s Petrom Chodelkom:

Prepis 15. epizódy podcastu:

Ahojte, je štvrtok a ja vás vítam pri novej časti Podnicastu. 

Dnes som tu sám a pomudrujem si na tému skratiek, ktoré mi pomáhajú plniť ciele a lepšie nastaviť celý biznis. Tieto skratky budú tri: PPP, KPI a OKR. 

Pripomeniem, že budem rád za akýkoľvek feedback na podcast na peter@podnicast.com, alebo za akúkoľvek recenziu napríklad na Apple podcast.

Disclaimer: v Podnicaste vyjadrujem svoje názory a svoje skúsenosti. Nehovorím, že je to cesta pre každého. Stále tvrdím, že podnikanie je hra, ktorá síce má pár striktných pravidiel, ale môže sa hrať na milión spôsobov.

A teraz poďme na skratky, ktoré vám zmenia biznis.

1. OKR = Objectives and Key Results

Začnem skratkou OKR, ktorá znamená Objectives and Key Results, v slovenčine ide o ciele a kľúčové výsledky. OKR je metóda pre definovanie cieľov a ich dosahovanie. Je to celkom nová metóda, ktorá vznikla v startup-ovom svete niekde v Silicon Valley. Používa ju veľa veľkých firiem, predovšetkým IT firmy, softvérové firmy a viem, že sa už využíva aj v Googli, v Apple.

Je to metóda, ktorú keď niekomu spomeniem, veľakrát ani nevie, o čo ide. Táto metóda vám pomôže lepšie si zadefinovať ciele a hlavne vám pomôže pri ich dosahovaní. Celá metóda spočíva v tom, že si zadefinujete víziu projektu, alebo biznisu, a následne si pre túto víziu zadefinujete dva, tri alebo oäť cieľov.

Neodporúčam mať cieľov veľa, pretože sú potom ťažko plniteľné. Ja mávam pre konkrétnu víziu 3 ciele. Tieto ciele bývajú dosť všeobecné a pre každý cieľ si zadefinujem 2-3-4 konkrétne kľúčové výsledky.

Mindmapy ti pomôžu s OKR

Poviem to aj na príklade, pre lepšie pochopenie. Celé OKR si nastavujem tak, že si sadnem za nejaký nástroj pre mind mapy. Používam Mindnode 6 a do stredu si napíšem víziu a potom si dám v mindmape tri políčka, ktoré idú z vízie. Doň si napíšem nejaký konkrétny cieľ, na to určité časové obdobie a potom si pre každý cieľ zadefinujem konkrétne kľúčové výsledky. 

Mindmapa príklad

Príklad mindmapy v Mindnode 6. Do stredu si zvolíte hlavnú víziu, z ktorej vychádzajú konkrétne ciele. Pre každý cieľ si ďalej zadefinujete konkrétne kľúčové výsledky. A z kľúčových výsledkov vedú konkrétne úlohy pre každého člena tímu. Zdroj: Mindnode.com

Ja si OKR definujem vždy pre štvrťrok, čiže na 3 mesiace. Teraz tu máme napríklad OKR pre september až december, s tým, že december je kratší mesiac.

OKR je metóda, ktorá by mala vznikať spoločne so zamestnancami, s ľuďmi v tímoch. To znamená, že všetci by mali vedieť, kto robí aké úlohy, ako tie úlohy vplývajú na konkrétny výsledok a ako výsledok ovplyvňuje konkrétny cieľ.

Ako OKR funguje u mňa v praxi

Aby som bol konkrétnejší, dnes Vám poviem OKR, ktoré som si zadefinoval pre affiliate sieť Affial.

Ako som už spomínal, celé OKR začína zadefinovaním si určitej vízie. Vízia môže byť veľmi všeobecná, vôbec nemusíte uvádzať čísla, alebo konkrétne ciele. Môže to byť nejaký stav, kam sa chcete dostať za 5-10 rokov. 

Poznám firmy, ktoré si víziu definujú na 20 rokov, sú firmy ktoré si ju definujú na kratšie, povedzme 3-4 roky. Je to len a len na Vás.

Pre mňa je vízia pre Affial vybudovať ľudskú, kvalitnú, spoľahlivú a dlhodobo udržateľnú affiliate sieť, ktorá pomôže našim affiliate partnerom rásť a inzerentom predávať. Toto je pre nás hlavná vízia - vybudovať spoľahlivú sieť, ktorá bude podporovať nielen eshopy, ale aj predaje a affiliate partnerov napríklad v edukácii. Bude to tzv. WIN-WIN-WIN situácia pre nás ako sieť, aby sme boli dlhodobo udržateľní a ziskoví.

Vízia - cieľ - kľúčové výsledky - TO DO úlohy

Z tejto vízie, ktorá sa až tak často nemení, si každé 3 mesiace stanovíme hlavné ciele pre konkrétne časové obdobie. Momentálne máme jeden z cieľov - edukovať affiliate partnerov a pomáhať im rásť. Toto je cieľ, ktorý priamo súvisí s víziou, je veľmi nekonkrétny, nie je tam žiadne číslo, nie je tam nič, od čoho by sme sa vedeli odraziť.

Z tohto cieľa vychádzajú 3 výsledky. Prvý výsledok je urobiť jeden platený webinár s odborníkom, ktorého sa zúčastní aspoň 30 ľudí. Následne, z tohto výsledku idú už konkrétne úlohy pre každého člena, konkrétne TO DO-čka. Napríklad jedno z TO DO je nájsť webinárový nástroj a zistiť, ako cez tento nástroj urobíme webinár. Toto je konkrétna úloha, ktorú má na starosti Juraj. Táto úloha je nevyhnutná preto, aby sme dosiahli konkrétny výsledok, v tomto prípade urobiť platený webinár. Pričom tento výsledok bude podporovať cieľ a edukovať affiliate parnerov. 

Pre najbližšie 3-4 mesiace mám stanovené 3 ciele a pre každý cieľ mám stanovené 3 konkrétne výsledky. To znamená, že mám stanovených 9 konkrétnych výsledkov = key results. Pre každý kľúčový výsledok mám niekoľko konkrétnych úloh, vždy pre niekoho iného, aby sa dosiahol kľúčový výsledok.

Celé OKR si následne zoberiem a dám do Trella. V Trelle si na to vytvorím board. Mám jeden board “OKR affiliate”. Tam nahádžem všetky kľúčové výsledky, všetky úlohy a tie pridelím nejakému členovi v tíme.

Team work

Takto by to malo byť ideálne, tvoriť OKR spolu s tímom. Členovia si sami navrhnú, čo by mohli urobiť, aby sa dosiahol kľúčový výsledok. Prakticky to nefunguje vždy najlepšie, pretože veľakrát ľudia ani nevedia, čo urobiť. Napríklad sú noví a teda nevedia, čo je od nich vyžadované. My to preto robíme tak, že ja niečo navrhnem a potom to s tímom preberiem.

OKR sa dá prispôsobiť podľa seba, podľa svojho projektu. Vôbec sa nemusíte držať môjho procesu. OKR si môžete nastaviť len tak informačne a tiež tam môžete mať oveľa viac výsledkov.

A naopak, pre nové projekty OKR úplne neodporúčam, pretože sa tam toho veľmi veľa mení. Musíte byť flexibilnejší a nastavovať cieľ alebo kľúčový výsledok na najbližšie 4 mesiace podľa môjho názoru nedáva zmysel. Avšak pokiaľ to využijete aj pre nové projekty, tak určite super.

Metódu stanovovania si cieľov OKR - Objectives and Key Results veľmi odporúčam, v slovenčine som nenašiel veľa článkov, ale v angličtine je ich dosť. 

Príklady článkov o OKR v angličtine

2. KPI = Key Performance Indicators

Druhá skratka, ktorá mi pomáha dosahovať ciele a nastaviť biznis, aby fungoval ako hodinky, je skratka KPI. Asi ju nemusím úplne predstavovať, nejde o manažérsku techniku, ale o pomôcku pre meranie výkonnosti. KPI - Key Performance Indicators, čiže kľúčové ukazovatele výkonnosti.

Pre každý projekt mám nastavené iné KPI, ktoré dosahujeme a ktoré pravidelne vyhodnocujeme. Niekedy ho vyhodnocujeme na týždennej báze, niekedy na mesačnej. Raz mesačne si zavoláme, máme report a pozeráme sa, či sa dosiahli hlavné KPI a ak nie, aký bol problém, a tiež, aké budú ciele na ďalšie obdobia.

Pre každý projekt si stanovím maximálne 8 KPI, ale ja osobne väčšinou 5-6. Mám ich v Google Sheets, žiadny zložitý proces tam nehľadajte, ide o to, aby ste ich pravidelne merali a vyhodnocovali. Tento Google Sheets potom zdieľam s ostatnými členmi tímu. Pre mňa je dôležité, aby bolo podnikanie transparentné, čiže aj KPI a výsledný cieľ projektu sú u nás veľmi transparentné a vidia ich všetci v tíme.

Príklad v praxi

Pre každé KPI mám 2 stĺpce:

  • aktuálne - ako sa nám darí v dosahovaní KPI
  • cieľ -  cieľ pre daný mesiac

Napríklad pre afffiliate sieť Affial mám KPI počet nových kampaní. To znamená, že ako cieľ máme 6 nových kampaní mesačne.

Ak za 2 týždne boli pridané už 4 kampane tak vieme, že pravdepodobne tento cieľ dosiahneme. Potom mám ďalšie KPI, ktoré priamo ukazujú, či biznis rastie a či je zdravý. Máme KPI počet nových registrácií partnerov, pretože je to affiliate sieť, kde chceme mať čo najviac partnerov.

Na druhej strane máme KPI aj kvalitu partnerov. Čiže hľadáme partnerov, ktorí sú aktívni a ktorí generujú obraty, ktoré robia konverzie. Nejdeme na počet partnerov, ale aj na kvalitu a aktivitu partnerov.

Severná hviezda North Star ti ukáže cestu

Ďalej máme v KPI  tzv. North Star - najdôležitejšie KPI pre projekt. Odpozeral som to z nejakej startupovej knižky, alebo konferencie, už si nepamätám presne. North Star používajú normálne startupy ako jedno hlavné KPI, ktoré najlepšie vyjadruje, ako sa biznisu darí. 

Pre nás v sieti je North Star súčet všetkých schválených konverzií našich partnerov. To znamená, že ak vyplatíme partnerom viac, my ako sieť si viac zarobíme a tak isto aj eshopy, alebo inzerenti viac predajú. Toto je pre nás najdôležitejšie KPI, ktoré najlepšie vyjadruje, ako sa biznisu darí.

To by bolo na tému KPI všetko. Zadefinujte si pre Váš projekt KPI. Nemajte ich veľa, je to zbytočné, skôr choďte po jednoduchosti. Ja odporúčam mať zadefinovaných 5-6, maximálne 7-8 KPI.

3. PPP = Progress, Plans, Problems

Posledná skratka, ktorá mi uľahčuje organizáciu projektu a dosahovanie cieľov je skratka PPP. Znamená Progress Plans Problems. Progres, čo sa spravilo, plány a problémy.

PPP využívam pri týždennom spoločnom hovore s celým tímom, pri calloch one-to-one, čiže jeden na jedného. Je to technika, kedy sa zameriame na veci, ktoré sa urobili za posledný týždeň a na veci, ktoré sa budú robiť na ďalší týždeň - plány. Pokiaľ sú nejaké problémy, tak ich preberieme.

Ako a kedy využívam PPP v praxi?

My to teraz máme nastavené tak, že máme spoločný tímový call a každý si povie svoje PPP, aby aj ostatní v tíme vedeli, na čom ten človek pracoval a bude pracovať. V PPP spomenieme aj OKR. Napríklad obchodníčka povie v PPP dvoch inzerentov, ktorých získala zo siete a potom povie, že ide napísať nejaký článok, keďže vo svojom OKR má, že má napísať 5 článkov na určitú tému.

Máme jeden spoločný zdieľaný súbor Google Docs a tam si vždy dáme dátum a každý si tam dá svoje PPP. Túto techniku určite odporúčam, ak máte nejaké spoločné call-y, aby to bolo efektívnejšie.

Nie je to niečo, bez čoho sa biznis nezaobíde, ale je to skôr vychytávka pre efektivitu, pre spoluprácu s ľuďmi, motivovanie a dohliadanie na to, aby človek každý týždeň biznis posunul a aby všetci mali predstavu, čomu sa kto venuje.Takto každý vie, na čo sa má ten týždeň zamerať.

Roboty je veľa, stále je čo robiť, ale ak si človek povie, že tento týždeň napríklad oslovím 20 inzerentov, je to niečo, čo zdieľa s tímom a sociálne sa zaviaže, že to urobí. Má v hlave, že v PPP spomenul, že napíše 20-tim inzerentom, tak to musí urobiť.

Opakovanie = matka múdrosti

Takže zhrniem to ešte raz:

  • OKR je metóda pre definovanie cieľov a ich dosahovanie, využívam tam mindmapu pre nejaký brainstorming a potom to všetko dám do Trella. Určite to veľmi odporúčam. Podľa mňa je OKR najzaujímavejšia skratka spomedzi spomenutých 3 skratiek.
  • KPI sú kľúčové ukazovatele výkonnosti. Pre každý projekt si nastavte pár KPI s nejakými cieľmi a tie postupne merajte a vyhodnocujte.
  • A posledná skratka PPP - Progress, Plans, Problems. Začína sa vždy Progresom - čiže čo sa urobilo za posledný týždeň, Plans - aké sú plány na ďalší týždeň a na záver sa spomenie, aké sú problémy. 

Odo mňa všetko v tejto časti podnicastu a budem veľmi rád za feedback, či za akúkoľvek recenziu. Majte sa krásne. 

Peter Chodelka
 

Podnikám na internete a rád sa s vami podelím o svoje skúsenosti z biznisu. Či už z budovania siete Affial, predaju vlastných doplnkov stravy Blendea alebo prevádzkovania rôznych affiliate projektov, akým je napríklad Kombo. Ale v Podnicaste nebudete počúvať iba mňa, ale predovšetkým úžasných a šikovných slovenských podnikateľov. Naučte sa nové veci, inšpirujte sa a zmeňte tento svet aspoň o kúsok k lepšiemu.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: