CASE STUDY: Praktická ukážka Mystery Shoppingu pre Blendeu

CASE STUDY - Denisa Lakatošová (NMS): Praktická ukážka Mystery Shoppingu pre e-shop Blendea #sponsored

V tomto rozhovore sa dozviete:

  • ako prebieha Mystery Shopping v praxi,
  • akým spôsobom sa dá uplatniť na e-shop Blendea,
  • aké sú hlavné zistenia Mystery Shoppingu pre Blendeu,
  • ktoré silné a slabé stránky identifikovali,
  • čo Denisa e-shopu Blendea odporúča.
denisa lakatošová

Zdroj: Denisa Lakatošová

Kde všade môžete počúvať Podnicast?

Profil respondenta

Odkazy na sociálne siete:

pozícia vo firme:

  • account manažérka prieskumnej agentúry NMS Market Research

Základné informácie:

  • Denisa Lakatošová je account manažérka prieskumnej agentúry NMS Market Research,
  • NMS je prieskumná agentúra, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov,
  • Vznikla v Českej republike a v súčasnosti pôsobí v ďalších troch krajinách - na Slovensku, Maďarsku a Thajsku,
  • v portfóliu služieb NMS sa nachádza široké spektrum služieb z oblasti prieskumu trhu, ako napríklad Testovanie značky a komunikácie, segmentácia trhu či meranie zákazníckej skúsenosti.
Peter Chodelka
 

Podnikám na internete a rád sa s vami podelím o svoje skúsenosti z biznisu. Či už z budovania siete Affial, predaju vlastných doplnkov stravy Blendea alebo prevádzkovania rôznych affiliate projektov, akým je napríklad Kombo. Ale v Podnicaste nebudete počúvať iba mňa, ale predovšetkým úžasných a šikovných slovenských podnikateľov. Naučte sa nové veci, inšpirujte sa a zmeňte tento svet aspoň o kúsok k lepšiemu.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: