221. Lukáš Bakoš (Maxman): O NElíderstve a zdieľaní výšky platov | Podnicast.com

221. Lukáš Bakoš (Maxman): O NElíderstve a zdieľaní výšky platov

Lukáš Bakoš je psychológ, lektor a managing director konzultačnej spoločnosti Maxman Consultants. Venuje sa inováciám v leadershipe a pomáha firmám s budovaním dospelej kultúry, ako ju sám nazýva. Súčasne prednáša aj študentom psychológie a manažmentu na Univerzite Komenského.

Ľudia sú demotivovaní vtedy, keď nemajú možnosť ovplyvňovať veci 

Lukáš Bakoš

Lukáš Bakoš (Zdroj: Maxman Consultants)

V TEJTO EPIZÓDE PODNICASTU SA DOZVIETE
  • Ako funguje koncept nehierarchickej spoločnosti?
  • Čo si predstaviť pod pojmom dospelá kultúra?
  • Ako využiť poznatky psychológie pri budovaní tímov?
  • Na koho sa môžete tešiť na konferencii The Leaders?
NAJDÔLEŽITEJŠIE ODKAZY

Považujete sa v rámci Maxman-u za slobodnú firmu?

„Ten pojem je zavádzajúci a používa sa najmä v českom priestore. Ľudia majú mylnú predstavu o tom, že v slobodnej firme všetci robia iba to, čo chcú a čo milujú. Aj u nás je množstvo práce, do ktorej sa nikomu nechce, no je potrebné ju urobiť. Princíp je v tom, že sa potrebujeme rozumne dohodnúť. Preto oveľa radšej používam termín dospelá firma alebo dospelá organizácia, ktorý pochádza z transakčnej analýzy.“

Lukáš Bakoš a Peter Chodelka

Lukáš Bakoš a Peter Chodelka (Zdroj:Podnicast)

Kde všade môžete počúvať Podnicast?

Miroslava Oravec
 

Som veľkým fanúšikom podcastov, preto ma veľmi teší spolupracovať s Peťom Chodelkom a jeho podnikateľským podcastom Podnicast. V Podnicaste zodpovedám za to, aby si poslucháči mohli nájsť každý štvrtok novú epizódu na svojich obľúbených platformách. Textové a vizuálne spracovanie obsahu je teda mojou parketou. A pozitívna spätná väzba našich hostí, zasa mojou motiváciou. Okrem toho sa venujem osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti prevencie ženského zdravia.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: