Gallup dotazník odhalí váš skrytý talent za 30 minút | Podnicast.com

177 otázok za 30 minút – Gallup dotazník odhalí váš skrytý talent

Odmala sme naučení venovať čas tomu, čo nám nejde. Dotazník CliftonStrenghts od spoločnosti Gallup chce ľudí upozorniť na ich talenty a ukázať im, ako využiť svoje silné stránky v praxi.

Ak žiakovi nejde matematika, vyžaduje sa od neho, aby sa jej čo najviac venoval. Americká spoločnosť Gallup prichádza s opačnou stratégiou. Prostredníctvom dotazníka CliftonStrenghts dáva ľuďom možnosť zistiť, čo im naozaj ide a v komplexnom 25 stranovom súhrne výsledkov poukazuje najmä na ich prednosti.

Nepovie vám, kde pracovať, ale ako pracovať

Spoločnosť Gallup poskytuje služby jednotlivcom, ale aj skupinám či firemným tímom. Práve v nich je dôležité poznať silné stránky členov, vďaka ktorým môže prosperovať celá organizácia. Dotazník je vhodný pre kohokoľvek staršieho ako 15 rokov, kto sa chce lepšie spoznať a hľadá, aký typ práce mu najviac sedí.

gallup dotazník

Dotazník CliftonStrenghts je dostupný v niekoľkých svetových jazykoch. Teraz už aj v češtine. Zdroj: Gallup.com

Po vyplnení dotazníka sa respondent vo výsledkoch dozvie, ktoré z 34 ľudských talentov definovaných na základe pozorovania úspešných osobností u neho prevládajú najviac a ktoré najmenej. K desiatke najsilnejších osobnostných čŕt navyše dostane komplexné vysvetlenie danej vlastnosti s odporúčaniami na jej vhodné využitie a s upozornením na jej možné riziká.

Výsledky navyše obsahujú ďalšie rady na uplatnenie svojich predností v praxi či stručné vysvetlenie každého z meraných talentov. Získané informácie je možné ďalej prekonzultovať s certifikovanými Gallup koučmi. Jednou z nich je slovenka Katarína Medvecová Plichtová, s ktorou sa v 56. epizóde Podnicastu porozprával Peter Chodelka.

CliftonStrenghts dotazník zaberie len 30 minút

Dotazník dokáže bez problémov urobiť každý. „Má 177 otázok, na každú máte 20 sekúnd a jeho rozšírená verzia s kompletným CliftonStrenghts výsledkami stojí 56 eur,“ vysvetľuje Katarína Medvecová Plichtová. V každej otázke sa nachádzajú dve oproti sebe stojace tvrdenia. Používateľ zaklikne jedno z piatich možných políčok, podľa toho, ktoré tvrdenie ho viac vystihuje.

Dotazník sa pýta na ľudské reakcie vo vzťahoch, v komunikácii či pri plánovaní času. Do úvahy berie aj vek a sociálny status respondenta. Zakúpiť si ho je možné na webovej stránke spoločnosti Gallup. Jednoduché vytvorenie účtu a zrozumiteľné pokyny zabezpečujú bezproblémové používateľské prostredie.

gallup dotazník

Dotazník Gallup obsahuje 177 rôznych otázok. Zdroj: Gallup.com

CliftonStrenghts dotazník je navyše už aj v češtine, jazyková bariéra teda nebude prekážkou. Produkt sa dá zakúpiť aj pre inú osobu či firmu. „Vyplnenie dotazníka prebieha online, trvá 30-40 minú a výsledky vo formáte PDF dokumentu dostanete hneď po dokončení poslednej otázky,“ dodáva slovenská Gallup koučka.

Zisti svoju talentovú DNA

Aj my v Podnicaste sme sa rozhodli vyskúšať si Gallup dotazník. Výsledky chceme využiť na zlepšenie tímovej práce a prípravy nášho obsahu. Považujeme ich za informačne nabité, odborné a komplexné. Potvrdili nám, čo sme o sebe tušili a odhalili aj nové skryté talenty, ktoré stojí za to rozvíjať.

„Vieš si zvoliť správnu cestu a pozrieť sa takpovediac za roh,“ vysvetlila Petrovi Chodelkovi jeho najsilnejší strategický talent (strategic) koučka Katarína. Tvorca Podnicastu v epizóde prezrádza aj ďalšie zo svojich silných a slabších stránok. Jeho výsledky hovoria, že sa rád učí (learner), no príliš sa sústreďuje na budúcnosť (futuristic). Vypočujte si, čo na to hovorí odborníčka.

výsledky cliftonstrenghts dotazníka

Výsledky CliftonStrenghts dotazníka majú až 25 strán. Zdroj: Gallup Analytics and Reporting

Vyskúšala som si to aj ja. CliftonStrenghts dotazník mi trval presne 34 minút. Nemala som problém s pochopením testovacej metódy ani so znením jednotlivých otázok. Počas vypĺňania dokonca na chvíľu vypadlo moje wifi pripojenie, test sa po jeho obnovení bez problémov znova načítal a pokračoval na nasledujúcej otázke. Príjemne ma prekvapila aj originálna „DNA“ grafika vo výsledkoch dotazníka.

Mojim najsilnejším talentom je podľa výsledkov zodpovednosť (reliability), tiež mám schopnosť nadväzovať pevné vzťahy a spájať ľudí v tíme (relator). Naopak na poslednom 34. mieste môjho rebríčka je ovládanie či prikazovanie (command). S Peťom sme sa takmer zhodli na strategickom talente – u neho vyhral, ja ho mám na druhej priečke.

 

Šimona Tomková
 

Študuje masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracovala na pozícii junior redaktorky Trnavského rádia a RTVS. Svoju záľubu v písaní či grafike využíva aj pri práci v Podnicaste. Okrem toho je milovníčkou umenia každého druhu, rada športuje, šije a pozerá Priateľov.

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments
Miro - 12. januára 2022

Dobry den,
prosim vas cestina sa v Gallupe vyberie az po zaplateni testu?
Alebo sa to niekde navoli este skor?
Dakujem pekne.
Hajicek Miro

Reply

Leave a Reply: