Patrícia Prašovská | Podnicast.com - Part 7
Patrícia Prašovská

Author Archives: Patrícia Prašovská

Som študentka Fakulty masmediálnej komunikácie a v Podnicaste zodpovedám za sociálne siete a uverejňovanie epizód. Mám skúsenosti s písaním, editovaním a moderovaním v rádiu.

1 5 6 7